Verificări Metrologice

Î.S. ”CMAC” prestează servicii de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale utilizate în economia naționale prin intermediul Laboratorului de verificări metrologice (organism de inspecție de tip A), acreditat conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013. (Certificat de acreditare LVM-008).

Laboratorul de verificări metrologie (organism de inspecție de tip A) din cadrul întreprinderii este desemnat în cadrul Sistemului Național de Metrologie pentru a efectua verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de interes public (Certificat de desemnare Nr. SNM MD 017/017:2015 din 02.02.2015)

Subdiviziunile metrologice ale Laboratorului efectuează verificări metrologice inițiale, periodice și după reparare a mijloacelor de măsurare.

Domeniile de măsurări: mărimi mase mici, mase mari, volum, forţă, mărimi termice, debit, presiuni, mărimi electroradiotehnice, mărimi electrice, frecvenţă şi timp, acustică, ultrasonografie, mărimi geometrice și mărimi fizico – chimice în conformitate cu următoarele domenii de acreditare.

Etapele procesului de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale supuse controlului metrologic legale:

  1. Depunerea cererii în Secția recepție a mijloacelor de măsurare cu prezentarea informației de identificare a clientului (pentru persoane fizice este necesar buletinul de identitate a solicitantului);

În cazul verificării metrologice inițiale la depunerea cererii se prezintă copia certificatului aprobării de model a mijlocului de măsurare legal (în cazul cînd prevederile legale menționează aceasta) sau copia Avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de import a mijloacelor de măsurare legale cu anexa sa, declaraţia vamală în copie.

  1. Predarea mijlocului de măsurare în Secția recepție a mijloacelor de măsurare;
  2. Pentru verificarea metrologică sunt stabiliți următorii termeni:
  • termen cu durata de (5) cinci zile lucrătoare din momentul achitării lucrărilor (sau în baza scrisorii de garanție) – atunci cînd verificarea metrologică are loc în laboratorul Î.S. ”CMAC”;
  • termen cu durata de (10) zece zile lucrătoare din momentul achitării lucrărilor (sau în baza scrisorii de garanție) – atunci cînd verificarea metrologică are loc la sediul solicitantului;
  1. Eliberarea buletinului de verificare metrologică în cazul rezultatelor pozitive ale verificărilor metrologice sau buletinului de inutilizabilitate în cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice.

Mijloacele de măsurare legale se prezintă la verificarea metrologică integre, fără defecţiuni, în stare de funcţionare cu buletinul de la ultima verificare şi dispozitivele auxiliare necesare pentru verificarea metrologică.

NOTĂ: Serviciile prestate de către subdiviziunile metrologice ale Î.S. “CMAC” se inițiază din ziua achitării costului serviciilor.

Pentru detalii suplimentare, referitoare la serviciile de verificări metrologice a mijloacelor de măsurare legale, Vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon:

(+373 22) 218 479

(+373 22) 218 481

(+373 22) 218 480