Verificare Dispozitive Medicale

Nr. de contact Recepție: 022 242 828

Email: metrologie@cmac.md

Etapele procesului de verificare periodică a dispozitivelor medicale

  1. Depunerea cererii în Secția recepție cu prezentarea informației de identificare a clientului (pentru persoane fizice este necesar buletinul de identitate a solicitantului);
  2. Predarea dispozitivului medical în Secția recepție;
  3. Pentru verificarea periodică sunt stabiliți următorii termeni:
  • termen cu durata de (5) cinci zile lucrătoare din momentul achitării lucrărilor (sau în baza scrisorii de garanție) – atunci cînd verificarea periodică are loc în laboratorul Î.S. ”CMAC”;
  • termen cu durata de (10) zece zile lucrătoare din momentul achitării lucrărilor (sau în baza scrisorii de garanție) – atunci cînd verificarea periodică are loc la sediul solicitantului;
  1. Eliberarea buletinului de verificare periodică în cazul rezultatelor pozitive ale verificărilor periodice sau buletinului de inutilizabilitate în cazul rezultatelor negative ale verificărilor periodice.

Dispozitivele medicale se prezintă la verificarea periodică integre, fără defecţiuni, în stare de funcţionare cu buletinul de la ultima verificare şi dispozitivele auxiliare necesare pentru verificarea periodică.

NOTĂ: Serviciile prestate de către Organismul de inspecţie a Î.S. “CMAC” se inițiază din ziua achitării costului serviciilor.

Pentru detalii suplimentare, referitoare la serviciile de verificări periodice a dispozitivelor medicale, Vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon:

– Locaţia Chişinău (tel. 022 218-479; 022 218-480; 022 218-481);

– Locaţia Bălţi (tel. 0231- 241 12);

– Locaţia Ceadîr – Lunga şi Cahul (tel. 0291 – 229 68 ).

În scopul întocmirii contractelor de prestări servicii este necesar de adresat Secției calitate și monitorizare (tel. 022 218-521).