Încercări Produse Agroalimentare

Î.S. ”CMAC” prestează servicii încercări de laborator a produselor agro-alimentare în conformitate cu cerințele standardelor naționale și internaționale, prin intermediul a 4 laboratoare (vezi structura):

  1. Laboratorul încercări produse agro-alimentare Chișinău, acreditat de către Centrul Național de Acreditare ”MOLDAC” – Certificat de acreditare nr. LÎ – 086 (vezi). Prima acreditare a laboratorului a avut loc în 1993.
  2. Laboratorul încercări produse agro-alimentare Bălți, acreditat de către Centrul Național de Acreditare ”MOLDAC” – Certificat de acreditare nr. LÎ – 072 (vezi). Prima acreditare a laboratorului a avut loc în 1994.
  3. Laboratorul încercări produse agro-alimentare Cahul,  acreditat de către Centrul Național de Acreditare ”MOLDAC” – Certificat de acreditare nr. LÎ – 088 (vezi). Prima acreditare a laboratorului a avut loc în 2000.
  4. Laboratorul încercări produse agro-alimentare Ceadîr-Lunga, acreditat de către Centrul Național de Acreditare ”MOLDAC” – Certificat de acreditare nr. LÎ – 020 (vezi). Prima acreditare a laboratorului a avut loc în 2005.

Scopul laboratoarelor este de a asigura necesitățile consumatorilor, producătorilor, importatorilor și exportatorilor prin efectuarea încercărilor de laborator pentru diferiți indicatori la o gamă largă de produse.

În activitatea lor, laboratoarele mizează, întotdeauna, pe acuratețea datelor oferite clienților, astfel participă la încercări de competență pe plan național și internațional (FAPAS, LGS, etc.). Metodele de încercări existente sunt validate cu estimarea incertitudinii de măsurare.

Competența și capabilitatea întregii echipe de specialiști a laboratoarelor este dovedită prin menținerea unui sistem de management al calității conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, acreditat de către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova ”MOLDAC”

Tipurile de încercări și metodele utilizate de către laboratoarele de încercări din cadrul Î.S. ”CMAC” se conțin în anexa la certificatele de acreditare, după cum urmează:

  • Laboratorul încercări produse agro-alimentare Chișinău

http://acreditare.md/public/files/domenii_de_acreditare/LI/Anexa_mod_2_2017_CMAC_Chisinau_LI-086.pdf

  • Laboratorul încercări produse agro-alimentare Bălți

http://acreditare.md/public/files/domenii_de_acreditare/LI/Anexa_CMAC_Balti_LI_072_modif_8_din_05.09.2017.pdf

  • Laboratorul încercări produse agro-alimentare Cahul

http://acreditare.md/public/files/domenii_de_acreditare/LI/Anexa_LI-088_CMAC_Cahul.pdf

  • Laboratorul încercări produse agro-alimentare Ceadîr-Lunga

http://acreditare.md/public/files/domenii_de_acreditare/LI/Anexa_LIPA_CMAC_-Ceadir_Lunga-2017.pdf

Lista oficială a încercărilor (vezi lista).

Denumire serviciu : încercări de laborator a produselor agro-alimentare, conform domeniul de acreditare deținut.

Beneficiari : Organisme certificare produse (interni /externi), organe cu funcții de control în domeniu, persoane fizice, persoane juridice, indiferent de forma de organizare.

Solicitare serviciu: cererea privind prestarea serviciului se depune la biroul de recepție a laboratoarelor, personal de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia.

Notă: Cererea privind prestarea serviciului (vezi formular) și contractul prestări servicii (vezi formular) se înregistrează la biroul de recepție al laboratoarelor.

Termenul prestării serviciului depinde de categoria de produse supuse încercărilor de laborator și a metodelor utilizate.

Locul prestării serviciului:

LIPA Chișinău LIPA Bălți LIPA Cahul LIPA Ceadîr-Lunga
MD-2064

mun. Chișinău,

str. E. Coca, 28

MD-3100

mun. Bălți,

str. Decebal, 13

MD-3900

or. Cahul,

Str. V. Alecsandri, 102

MD-6101

mun. Ceadîr-Lunga,

str. A. Lunaciarski, 8

Laboratorul încercări produse agro-alimentare Chișinău
Galina Cecico, Șef laborator Tel.: +373 22 218 442
Birou recepție

locația Chișinău

Tel.: +373 22 218 445

Fax: +373 22 74 85 11

lipacmc@cmac.md  
Laboratorul încercări produse agro-alimentare Bălți
Maria Boicean, Șef laborator
Birou recepție

locația Bălți

Tel.: +373 231 20154

Fax.: +373 231 25141

Laboratorul încercări produse agro-alimentare Ceadîr-Lunga
Svetlana Topciu,  Șef laborator
Birou recepție

locația Ceadîr-Lunga

Tel.: +373 291 20944 csmcl@cmac.md