Etalonare

Î.S. ”CMAC” prestează servicii de etalonare a mijloacelor de măsurare utilizate în economia națională prin intermediul Laboratorului de etalonări, acreditat conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 (certificat de acreditare nr. LE-001).

Laboratorul de etalonare din cadrul Î.S. ”CMAC” este primul laborator acreditat în Republica Moldova (data acreditării 19.08.2015).

Domeniile de măsurări (mărimi mase mici, mărimi termice, mărimi geometrice) sunt indicate în  domeniul de acreditare al Laboratorului (vezi rubrica ”domeniu de acreditare”)

  1. Depunerea cererii și a procesului – verbal de negociere cu clienții în Secția recepție a mijloacelor de măsurare cu prezentarea informației de identificare a clientului (pentru persoane fizice este necesar buletinul de identitate a solicitantului).

Cererea și procesul – verbal de negociere cu clienții (vezi formular) se întocmește împreună cu reprezentantul subdiviziunii metrologice.

  1. Predarea mijlocului de măsurare în Secția recepție a mijloacelor de măsurare;
  2. Termenul de efectuare a etalonărilor este cu o durata de (15) zece zile lucrătoare din momentul achitării a serviciului (sau în baza scrisorii de garanție).

Mijloacele de măsurare se prezintă la etalonare integre, fără defecţiuni, în stare de funcţionare cu certificatul de etalonare de la ultima etalonare şi dispozitivele auxiliare necesare pentru etalonare.

NOTĂ: Serviciile prestate de către subdiviziunile metrologice ale Î.S. “CMAC” se inițiază din ziua achitării costului serviciilor.

Pentru detalii suplimentare, referitoare la serviciile de etalonare a mijloacelor de măsurare, Vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon:

(+373 22) 218 479

(+373 22) 218 481

(+373 22) 218 480