Prezentare generală

Creată în anul 2013, în rezultatul reorganizării prin contopire a trei întreprinderi de stat (Î.S. ”Institutul Național de Standardizare și Metrologie”, Î.S. ”Centrul de Standardizare și Metrologie din Bălți, Î.S. ”Centrul de Standardizare și Metrologie din Ceadîr-Lunga””), Întreprinderea de Stat ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (CMAC)  a devenit unul din pilonii infrastructurii calității din Republica Moldova.

În prezent, CMAC prestează o gamă largă de servicii acreditate ce cuprind domeniul certificări produse și sisteme de management, încercări produse agro – alimentare și industriale, verificări metrologice și etalonare, instruire.

CMAC ESTE ACREDITAT ÎN CALITATE DE:

 • Organism certificare produse conform SM SR EN ISO/CEI 17065:2013.
 • Organism certificare sisteme de management al calității conform  SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 SM SR ISO/CEI TS 17021-3:2014 (unicul organism acreditat în Republica Moldova).
 • Laborator încercări produse agro-alimentare conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 (acreditare inițială Chișinău – anul 1993, Bălți – anul 1994, Ceadîr-Lunga –  anul 2005).
 • Laboratorul de încercări şi cercetări a materialelor pentru drumuri şi construcţii conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 (creat în 2011)
 • Laborator încercări produse industriale conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 (acreditare inițială 2005).
 • Organism de inspecție de tip A (laborator de verificări metrologice ) conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013.
 • Laborator de etalonare conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 (primul laborator acreditat în Republica Moldova la data de 19.08.2015).

Personalul selectat pe principii de profesionalism și echipamentele cu care suntem dotați ne permit să abordăm cea mai largă arie de activități în domeniul infrastructurii calității, contribuind astfel la creșterea competitivității clienților noștri.

DE CE SĂ ALEGI CMAC?  

 1. Experiența de peste 50 ani în domeniu.
 2. Diversitatea serviciilor prestate.
 3. Acoperirea geografică vastă: zona Nord, zona Centru şi zona Sud a Republicii Moldova
 4. Suntem orientați pentru a crește competitivitatea clienților noștri.
 5. Asigurăm imparțialitate și confidențialitate.
 6. Prestăm servicii în termen și calitativ.
 7. Avem o politică stabilă a prețurilor/tarifelor aplicate.

EVOLUȚIA ÎN TIMP A ÎNTREPRINDERII

octombrie 1955

Crearea Laboratorului de Control de Stat pentru Măsurări Tehnice din Moldova (Hotărîrea Sovietului de Miniștri al URSS nr. 1762 din 10.10.1955)

ianuarie 1966

Reorganizarea Laboratorului de Control de Stat pentru Măsurări Tehnice din Moldova în Laboratorul Republican de Supraveghere Statală asupra Standardelor și a Măsurărilor Tehnice

februarie 1977

Reorganizarea Laboratorului Republican de Supraveghere Statală asupra Standardelor și a Măsurărilor Tehnice în Centrul de Standardizare și Metrologie din Moldova, subordonat Direcției Republicane din Moldova (DRM) a „Gosstandard-ului” URSS.

septembrie 1992

Crearea Întreprinderii de Stat „Centrul de Standardizare și Metrologie Bălți” (CSM Bălți)

decembrie 1996

Crearea Întreprinderii de Stat „Centrul de Standardizare și Metrologie Ceadîr-Lunga” (CSM Ceadîr-Lunga).

decembrie 998

Centrul de Standardizare și Metrologie din Moldova se reorganizează în Centrul Național de Standardizare, Metrologie și Certificare (CNSMC).

martie 2002

Centrul Național de Standardizare, Metrologie și Certificare (CNSMC) se reorganizează în Î.S.„Institutul Național de Standardizare și Metrologie” (INSM).

decembrie 2013

Crearea Î.S.„Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” ca rezultat al reorganizării prin contopire a Î.S.„Institutul Național de Standardizare și Metrologie”, Î.S.„Centrul de Standardizare și Metrologie din Bălți”, Î.S.„Centrul de Standardizare și Metrologie Ceadîr-Lunga” (HG nr.996 din 27.12.2012, cu atribuții în domeniul verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare, certificarea și testarea produselor.