lupu

Mun.Chișinău, com. Stăuceni, str. Frunze, nr.13
tel. 022-218-400
mob. 079 904 904
email: lupu_igor@yahoo.com, lupu.igor@cmac.md
Skype: loran1313
Sexul M | Data naşterii 28/12/1980 | Naţionalitatea  MD

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
17.11.2016 – prezent Director I.S. „ Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare”
www.cmac.md
17.04.2014 – 17.11.2016 Director Ştiinţific “ Institutul Național de Metrologie”. (mun.Chişinău, str. E.Coca nr.28) www.metrologie.md
16.01.2014 – 16.03.2014 Specialist Principal, Serviciu Supraveghere și Control, al Departamentului
Monitorizare și Control la ANRCETI.(mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare nr.134)
www.anrceti.md
22.08.2012 – 16.01.2014 Director  Executiv  SRL”Carilia”(mun.Chișinău, str.31 August, nr.127)

Genuri de activitate: Servicii de publicitate; Închirieria autoturismelor
Responsabilităţi: Gestionarea  resurselor umane, tehnice,  financiare şi informaţionale ale companiei; Coordonarea  obiectivelor firmei cu resursele disponibile; Evaluarea curentă şi prognozarea de persepectivă a activităţii întreprinderii; Elaborarea şi analiza rapoartelor financiare; Aprobarea programelor operative ale companiei; Promovarea firmei prin identificarea de noi clienţi şi contractarea de proiecte; Evaluarea performanţelor personalului. www.loran.md  , www.vipcars.md , www.chirieauto.md

27.02.2006-21.08.2012 Director General  S.R.L”Lorantrans” ( mun.Chişinău, str.31 August, nr.127))

Responsabilităţi: Planificarea activităţii de conducere şi a celei organizaţionale; Implementarea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii întreprinderii; Monitorizarea activităţii resurselor umane; Conducerea şedinţelor operative şi de bilanţ; Monitorizarea realizării indicatorilor tehnico-economici; Elaborarea politicii în domeniul calităţii servicilor prestate; Elaborarea strategiilor financiare şi investiţionale; Promovarea şi consolidarea întreprinderii; Asigurarea unui climat productiv de muncă. www.lorancar.com , www.brilliance-auto.md

23.11.2005-05.12.2005 Specialist Coordonator în Relaţii cu Clientela “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Responsabilităţi: Promovarea imaginii băncii; Analiza  produselor oferite de concurenţă şi a modului în care pot fi extinse şi optimizate serviciile şi produsele organizaţiei; Gestionarea modului de realizare şi utilizare a bazei de date; Identificarea modului de structurare a pieţei: clienţi actuali, clienţi potenţiali; Studii de fezabilitate; Analiza corelaţiei dintre cerere şi oferta de servicii.www.fincombank.md

26.01.2004-23.11.2005 Economist în Direcţia Principală pentru Credite la BC”Banca Sociala” S.A.

Responsabilităţi: Inregistrarea şi urmărirea operaţiunilor de acordare şi rambursare  a creditelor  şi de încasare a dobînzilor la termenele contractuale; Verificarea şi analiza documentelor financiare, prezentate de client;  Întocmirea documentaţiei de creditare; Monitorizarea derulării creditelor și a situației financiare a  peste 100 de clienți din portofoliu; Efectuarea operațiunilor bancare specifice.
www.bancasociala.md

02.01.2002-12.01.2004 Manager pe vînzări în cadrul SRL” Prima-gaz-apa”

Genuri de activitate: Comercializarea sistemelor de încălzire
Responsabilităţi: Coordonarea distribuirii vanzarilor; Analiza statistica a vanzarilor;Monitorizarea preferintelor clientilor; Studii de piaţă; Organizarea training-urilor de instruire; Întocmirea şi menţinerea bazei de date a clienţilor

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2015

Institutul Internaţional de Management “IMI-NOVA”. Cursuri depline teoretice şi practice de contabilitate şi contabilitate financiară obţinînd calificarea – CONTABIL

2017

Academia de Administrare Publică – master in Stiinte Politice

2003

Licenţiat în Economie
Academia de Studii Economice din Republica Moldova
Facultatea Bănci și Burse de Valori (engleză)
1999 Cursuri de pregatire a contabililor după WSC. Calificarea – contabil.
1998 Gimnaziul ” Ştefan cel Mare”, Chişinău
1995-1997 Liceul “Iulia Haşdeu”, Bucureşti.
 
COMPETENŢE  PERSONALE

Limba maternă: Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Limba Engleza            B2 B2 B2 B2
Limba Franceza            A1 A1 A1 A1
Limba Rusa C2 C2 C2 C2
Competenţe de comunicare:
 • excelente abilități comunicaționale
 • sociabilitate
 • folosirea corectă a feedback-ului
 • bune capacități oratorice
 • aptitudini de sinteză
 • capacități bune de negociere
Competenţe organizaţionale/manageriale
 • leadership
 • aptitudini excelente de prognozare și elaborare de programe
 • abilități de coordonare a programelor
 • lucru în echipă
 • aptitudini de planificare și conducere
 • elaborarea strategiilor de dezvoltare
 • capacități decizionale
 • spirit  analitic
 • punctualitate
 • capacitate de a lucra în condiţiii de stress
 • evaluare  şi monitorizare
 • gestionarea resurselor umane şi a performanţelor acestora
Competenţe dobândite la locul de muncă
 • capacitate de convingere
 • aptitudini de prognozare
 • managementul situațiilor conflictuale
 • planificare și organizare
 • flexibilitate și adaptare rapidă
Competenţe informatice bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office, Power Point, etc.
Permis de conducere   B