Î.S. “CMAC” anunță, în premieră, crearea unui Organism de Inspecție în domeniul verificărilor periodice a dispozitivelor medicale

În scopul îmbunătățirii serviciilor oferite de instituțiile medicale din Republica Moldova, informăm despre crearea în premieră, în cadrul Î.S. „Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare”, a unui Organism de Inspecție în domeniul verificărilor periodice a dispozitivelor medicale în conformitate cu cerințele standardului SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii.

La momentul actual, organismul de inspecție a fost dotat cu echipament performant ce ne va oferi posibilitatea de efectuare a verificărilor periodice a dispozitivelor medicale. Totodată, se deține personal calificat care a trecut instruiri în domeniul de referință în perioada 23-26 octombrie 2017 organizate de către „RONEXPRIM” S.R.L. și în perioada 06-10 noiembrie 2017 organizate de către Centrul de Formare Continuă a Î.S. “CMAC”.

În scopul obținerii acreditării pentru domeniul vizat suntem în proces de depunere a setului de documente la Centrul Național de Acreditare “MOLDAC”. La momentul deținerii acreditării veți fi informați suplimentar. Urmăriți actualizările paginii!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *