Conducerea

Numele, prenumele Funcția
1. Eugeniu GOREA Președintele Consiliului de Administrație, reprezentantul Ministerului Economiei și Infrastructurii
2. Tatiana IVANICICHINA Membru al Consiliului de Administrație, Secretar de stat, Ministerul Finanțelor
3. Victoria BLĂNUȚA Membru al Consiliului de Administrație, Șef Secție modelare și prognozare economică, Direcția politici economice și mediul de afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii
4. Lidia JITARI Membru al Consiliului de Administrație, Consultant principal, Direcția infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei și Infrastructurii
5. Olga CEBAN Membru al Consiliului de Administrație, Consultant principal, Secția reglementarea mediului de afaceri și ÎMM, Ministerul Economiei și Infrastructurii

DIRECTOR

LUPU IGOR

VICEDIRECTOR

CIJICENCO RADU