Categorie: Anunțuri

0

Ziua Mondială a Metrologiei

Organizația Internațională de Metrologiei Legală a declarat Ziua Mondială a Metrologiei în anul 2018 –Evoluția Constantă a Sistemului Internațional de Unități (SI). În urma cercetărilor multiple pentru anul 2018 sunt prevăzute modificări a Sistemului Internațional de Unități (SI). Acestea vor […]

Continue Reading
0

Mesaj de felicitare

Colectivul Î.S. “Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”, adresează sincere urări de bine, sănătate, succese şi prosperitate colaboratorilor Direcției metrologie aplicată care în luna aprilie marchează în cadrul întreprinderii: 45 de ani de activitate – dna Vasilachi Raisa, 40 de […]

Continue Reading
0

COMUNICAT INFORMATIV – Licitaţiei cu reducere privind comercializarea a activelor neutilizate al întreprinderii (mijloace de transport)

Întreprinderea de Stat “Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” (cod fiscal 1013600039380) anunţă pentru data de 13.03.2018, ora: 1400, pe adresa: mun. Chişinău, str. E. Coca, nr. 28, bl. 1, desfăşurarea licitaţiei cu reducere privind comercializarea a activelor neutilizate al […]

Continue Reading
0

Invităm companiile de audit să participe la concursul pentru selectare a unei companii de audit în scopul efectuării auditului situaţiei financiare a întreprinderii pentru anul 2017.

Întreprinderea de Stat “Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” invită companiile de audit să participe la concursul pentru selectare a unei companii de audit în scopul efectuării auditului situaţiei financiare a întreprinderii pentru anul 2017. Informația privind cerințele faţă de […]

Continue Reading
0

Securitatea şi sănătatea în muncă este un factor esenţial în asigurarea celor mai bune condiţii de muncă.

În atenţia producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor de echipamente individuale de protecţie (EIP)! La 09.12.2018 intră în vigoare HOTĂRÎRE GUVERNUL Nr. 1289 din  02.12.2016  pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentul individual de protecţie, care prevede că producătorul să fie în măsura să prezinte, […]

Continue Reading
  • 1
  • 2