Autor: defaultwebdesign

0

COMUNICAT INFORMATIV – Licitaţiei cu reducere privind comercializarea a activelor neutilizate al întreprinderii (mijloace de transport)

Întreprinderea de Stat “Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” (cod fiscal 1013600039380) anunţă pentru data de 13.03.2018, ora: 1400, pe adresa: mun. Chişinău, str. E. Coca, nr. 28, bl. 1, desfăşurarea licitaţiei cu reducere privind comercializarea a activelor neutilizate al […]

Continue Reading
0

Invităm companiile de audit să participe la concursul pentru selectare a unei companii de audit în scopul efectuării auditului situaţiei financiare a întreprinderii pentru anul 2017.

Întreprinderea de Stat “Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” invită companiile de audit să participe la concursul pentru selectare a unei companii de audit în scopul efectuării auditului situaţiei financiare a întreprinderii pentru anul 2017. Informația privind cerințele faţă de […]

Continue Reading
0

Securitatea şi sănătatea în muncă este un factor esenţial în asigurarea celor mai bune condiţii de muncă.

În atenţia producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor de echipamente individuale de protecţie (EIP)! La 09.12.2018 intră în vigoare HOTĂRÎRE GUVERNUL Nr. 1289 din  02.12.2016  pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentul individual de protecţie, care prevede că producătorul să fie în măsura să prezinte, […]

Continue Reading
0

ANUNŢ privind funcția vacantă – Specialist marketing

Denumirea entității: Întreprinderea de Stat ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” Sediul autorităţii: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28 Subdiviziunea: Serviciul economiei și marketing/Direcția contabilitate, economie și marketing Funcția: Specialist marketing Scopul general al funcției: Consolidarea și promovarea produselor/serviciilor […]

Continue Reading
0

Certificarea ISO, factor-cheie în dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii organizaţiei

Implementarea sistemului de management al calităţii este un deziderat pentru toate organizaţiile, reflectând maturitatea organizaţiei respective. Realizarea, verificarea şi respectarea normelor trebuie să devină o activitate în sine a organizaţiei, fiind realizată cu personal specializat, urmărind implicarea şi angajarea întregului […]

Continue Reading