Autor: Poster CMAC

MEDII NUTRITIVE, SUPLIMENTE ȘI INVENTAR PENTRU LABORATORUL DE MICROBIOLOGIE

1.    Denumirea Organizator: Î.S. ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC) 2.    IDNO: 24900000-3 3.    Tip procedură achiziție: Licitatie publica 4.    Obiectul achiziției: Medii nutritive, suplimente și inventar pentru laboratorul de microbiologie 5.    Î.S. ”CMAC” invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface […]

Continue Reading

Materiale consumabile și inventar pentru laborator

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor  prin licitatie publica  1.    Denumirea Organizator: Î.S. ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC) 2.    IDNO: 24900000-3 3.    Tip procedură achiziție: Licitatie publica 4.    Obiectul achiziției: Materiale consumabile și inventar pentru laborator 5.    Î.S. ”CMAC” […]

Continue Reading

Procedura de achiziție a lucrărilor de asfaltare a curții Blocului C, str. E. Coca,28 prin procedura cererea ofertelor de prețuri

1.   Denumirea autorităţii contractante: Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare 2.   IDNO: 1013600039380 3.   Tip procedură achiziție: COP 4.   Obiectul achiziției: lucrări de asfaltare a curții Blocului C, str. E. Coca,28     Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și […]

Continue Reading

Record în evoluția venitului din vînzări înregistrat de către Î.S. ”CMAC” în perioada ianuarie-octombrie anul 2019

Record în evoluția venitului din vînzări înregistrat de către Î.S. ”CMAC” în perioada ianuarie-octombrie anul 2019 Î. S.”CMAC” în perioada ianuarie-octombrie anul 2019 a înregistrat cel mai înalt nivel a veniturilor din vînzări realizat de către subdiviziunile entității din ultimii [...]
Continue Reading
  • 1
  • 2