ANUNŢ privind funcția vacantă – Specialist marketing

Denumirea entității: Întreprinderea de Stat ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

Sediul autorităţii: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28
Subdiviziunea: Serviciul economiei și marketing/Direcția contabilitate, economie și marketing

Funcția: Specialist marketing

Scopul general al funcției:

Consolidarea și promovarea produselor/serviciilor întreprinderii, precum și asigurarea vizibilității și transparenței prin intermediul gestionării paginii web a IS „CMAC” și a rețelelor de socializare.

Sarcini de bază:

 • Identificarea, dezvoltarea, implementarea și evaluarea strategiei de marketing a întreprinderii;
 • Elaborarea instrumentelor și modalităților de monitorizare a imaginii întreprinderii în rîndul opiniei publice (chestionare, sondaje, analize, etc.), a mass-mediei, a partenerilor și înaintarea soluțiilor;
 • Crearea, implementarea și coordonarea campaniilor publicitare, strategii de imagine și promovare (creare sloganurilor și textelor, articolelor publicitare privind activitatea întreprinderii);
 • Actualizarea paginii web a întreprinderii privind activitatea întreprinderii, în scopul asigurării transparenței, întocmirea comunicatelor informative etc.;
 • Monitorizarea impactului acțiunilor de comunicare a întreprinderii.

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul marketingului și/sau științele comunicării.
 • cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
 • experienţă profesională nu mai puţin de 2 (doi) ani în domeniu;
 • dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

Cunoştinţe:

 • cunoașterea strategiilor de marketing/comunicare, instrumente etc;
 • cunoaşterea limbii engleze (nivel B1) și a limbii ruse, la nivel avansat;
 • abilităţi avansate de utilizare a computerului: SO Windows și MS Office.

Abilităţi:

de analiză a datelor şi informaţiei referitoare la produsele/serviciile întreprinderii, analiza pieței ș.a.

Atitudini/comportamente:

disciplină, responsabilitate, flexibilitate, creativitate, capacitate de a lucra în echipă și individual, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune scrisoarea de intenție și curriculum vitae la adresa de e-mail personal@cmac.md.

Termenul limită de depunere a CV este –  09 februarie 2018 ora 10.00.

Persoana de contact:  Stanciu Anastasia, specialist resurse umane, nr. de telefon 022 218 405.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *